Basından

CNN Türk

Zemin Sağlamlaştırmada Geosentetik Kullanımı

TV8

Doğaya Dost Sistem”Geoduvar”

TRT

Çevreci, yeşillendirilebilir ve uzun ömürlü geosentetik istinat duvarları